Nawigacja

Aktualności

Wyjazd studyjny „Szlakiem Armii Krajowej na Wileńszczyźnie”- Wilno, 30 maja- 2 czerwca 2019

34 nauczycieli z Polski wzięło udział w organizowanym przez Oddział IPN w Szczecinie wyjeździe studyjnym na Litwę. Celem wyjazdu było poznanie historii miejsc związanych z działalnością konspiracyjną żołnierzy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Ponadto pracownicy Oddziału IPN w Szczecinie wraz z nauczycielami uczestniczącymi w wyjeździe uczcili pamięć polskich żołnierzy i cywili, którzy zginęli w walce za Ojczyznę.

Wyjazd studyjny rozpoczął się od zajęć warsztatowych wieczorem 30 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Dr Paweł Rokicki wygłosił wykład „Armia Krajowa na Wileńszczyźnie”, a dr Paweł Należniak przybliżył historię walk o Lwów w 1918 r. Rankiem 31 maja  grupa swój pobyt w Wilnie rozpoczęła od spaceru edukacyjnego na Cmentarzu na Rossie. Odwiedziliśmy obowiązkowe punkty takie jak: skąpany w biało czerwonych barwach grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej oraz urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Następnie udaliśmy się na kwatery żołnierskie, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach w latach 1919-1920, we wrześniu 1939 r. oraz żołnierze AK polegli w Akcji „Ostra Brama” w lipcu 1944 r.

Drugiego dnia grupa udała się do wsi Krawczuny, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod tablicą i krzyżem upamiętniającymi heroiczną walkę stoczoną 13 lipca 1944 przez żołnierzy AK z oddziałami Wehrmachtu w ramach operacji „Ostra Brama”. Ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu wywarło Kolumbarium w Tuskulanach. Tam również zostały złożone kwiaty, by uczcić pamięć Polaków pomordowanych w katowniach NKWD. Ważnym elementem programu była wizyta w Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie.
 
Ostatniego dnia grupa studyjna nauczycieli wraz z pracownikami Oddziału IPN w Szczecinie udała się do miejsca zbrodni w Ponarach, gdzie niemieckie oddziały SS i litewskich kolaborantów wymordowały od 70 do 100 tys. osób  m.in. polską inteligencję i żołnierzy AK, Żydów i Romów, Tatarów i wielu innych obywateli II Rzeczypospolitej zamieszkujących przedwojenną Wileńszczyznę.
 
Pozostając w okresie obchodów 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości nasza grupa nie mogła nie odwiedzić miejsc związanych z życiem jednego z „Ojców Niepodległości” Józefa Piłsudskiego. Zwiedziliśmy kościół w św. Kazimierza w Powiewórce, w którym Marszałek został ochrzczony oraz Zułów- miejsce narodzin Naczelnika. 
do góry