Nawigacja

Aktualności

Uchylenie immunitetu byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

W dniu 24 maja 2019 roku Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, który został złożony w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie, obecnie prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w stanie spoczynku, do odpowiedzialności karnej.

Sąd podzielił w pełni argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonym wniosku o uchylenie immunitetu, uznając, iż zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności oraz skierowaniu aktu oskarżenia wobec osób wyrażających w różnych formach sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich, które to działania nie wyczerpały znamion przestępstw.

Uchwała nie jest prawomocna.

GKŚZpNP, dnia 30 maja 2019 r.

 

do góry