Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989” – Szczecin, 28 maja 2019

28 maja 2019 r. w Piwnica Kany odbyło się spotkanie autorskie wokół książki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989".  Dyskusję z autorem publikacji dr. Rafałem Łatką poprowadził dr Zbigniew Stanuch z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. 

Monografia dr. Rafała Łatki „Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989,  to pierwsze tak kompleksowe przedstawienie najważniejszego gremium polskiego Kościoła katolickiego. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Autor m.in.: wprowadza czytelnika w meandry funkcjonowania instytucji wewnętrznych Episkopatu, takich jak: Konferencja plenarna, Komisja/Rada Główna, Sekretariat. Ukazuje stosunek hierarchów do najważniejszych wydarzeń społecznych i politycznych, które miały miejsce w latach 1970-1989 oraz pozycję Episkopatu w relacjach z ówczesnymi władzami PRL i opozycją. 

 

Rafał Łatka (ur. 1985) – historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”. Redaktor serii wydawniczych: „Kościół katolicki w dokumentach” i „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”. Autor, współautor, bądź redaktor 14 książek, m.in: Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019; Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 (wspólnie z Beatą Mackiewicz i ks. Dominikiem Zamiatałą); Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017 (wspólnie z ks. Józefem Mareckim); Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, Poznań-Warszawa 2017 (wspólnie z Konradem Białeckim, Rafałem Reczkiem i Elżbietą Wojcieszyk); Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980- 1989, Kraków 2016; Komuniści i Kościół w Polsce ,,ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej, Warszawa 2016; Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, Kraków 2012. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”, członek redakcji pism ,,Glaukopis” i ,,Myśl.PL”.

 

 

 

 

do góry