Nawigacja

Aktualności

V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Szczecin, termin zgłaszania kandydatów upływa 12 kwietnia 2019

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zaprasza do zgłaszania kandydatów do V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. To honorowe wyróżnienie jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom z terenu  województwa zachodniopomorskiego i północnej części województwa lubuskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz  wspierających pion edukacyjny IPN w  działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie. Przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2019 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 12 kwietnia 2019 r. na adres: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „Świadek Historii”.

 

W poprzednich edycjach laureatami Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zostali:

I edycja:

Ks. Witold Andrzejewski, Ewa Gruner-Żarnoch, Zbigniew Moskot ps. "Flis, Danuta Szyksznian-Ossowska ps. "Sarenka", Jan Tarnowski

II edycja:

Edward Dębicki, Kazimierz Kostrzewski, Zbigniew Piasecki, Stanisław Piszczek, Józef Pokora, Wojciech Woźniak

III edycja:

Władysław Czyżewski, Grzegorz Durski, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRYF” z Koszalina, Alina Krystosiak, Eugeniusz Szerkus, Janina Wasiłojć-Smoleńska „Jachna” (pośmiertnie)

IV edycja:

Ryszard Władysław Drewniak, Paweł Michalak, Bolesław Zbigniew Pawłowski, Polskie Radio Szczecin, Stowarzyszenie Społeczne „Grudzień’70/Styczeń’71”, Stanisław Wądołowski

do góry