Nawigacja

Aktualności

Spotkanie „Akademii Niepodległości” – Goleniów, 23 października 2018

23 października 2018 r.  w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej – „Żółty Domek” w Goleniowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Niepodległości. Wykład wygłosił Walka o kształt granic Niepodległej. Polsko-litewski konflikt o granice 1918-1938 dr Artur Ochał. Zaprezentowana zostałs problematyka związana z kształtowaniem się granicy wschodniej II RP, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-litewskich.

Akademia Niepodległości to cykl spotkań podczas których pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentanci wyższych uczelni bądź przedstawiciele środowisk lokalnych, w formie popularnych wykładów omawiają zagadnienia dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Celem tych wykładów jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim formowanie postaw patriotycznych, opartych na szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny. 

 

do góry