Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny na temat książki dra Filipa Gańczaka „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”–Szczecin, 1 lutego 2018

1 lutego 2018 r. w Bibliotece ProMedia odbył się na panel dyskusyjny na temat książki dra Filipa Gańczaka „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”. W dyskusji udział wezięli: autor publikacji, dr Tytus Jaskułowski i dr hab. Pierre-Frédéric Weber oraz red. Monika Stefanek – prowadzenie.

Wydarzenie organizowane było we współpracy szczecińskiego Oddziału IPN z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie.

 

Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, 280 s. + 16 s. wkł. zdj., (seria „Monografie”, tom 129), ISBN 978-83-8098-251-2

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschodnioniemieckie resorty siłowe pomogły Wojciechowi Jaruzelskiemu w podjęciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?

Polski nie oddamy to błyskotliwa analiza polityki Niemieckiej Republiki Demokratycznej w czasie przełomowych wydarzeń w PRL – od strajków sierpniowych po 13 grudnia 1981 r. Autor przeprowadził skrupulatną kwerendę w archiwach, wnikliwej analizie poddał też źródła drukowane. Monografia nie tylko porządkuje dotychczasowe ustalenia badaczy, lecz także znacząco poszerza wiedzę o NRD i najnowszej historii Polski.

 

 

 

do góry