Nawigacja

Aktualności

35. rocznica protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego – Szczecin, 12 grudnia 2016

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (lewe skrzydło budynku) odbędzie się spotkanie poświęcone rocznicy 35-leciu protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniach 10-13 grudnia 1981r., którego organizatorem jest Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Represjonowanych w PRL „GODNOŚĆ”.

Protest głodowy funkcjonariuszy MO był odpowiedzią na zwolnienie ze służby 9 milicjantów, za to że w 1981 r. chcieli utworzyć Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 9 grudnia do głodówki przystąpiło pięciu członków Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. Funkcjonariusze MO poprzez protest chcieli również wpłynąć na kształt procedowanej wówczas ustawy o związkach zawodowych. Apelowali o prawo do zrzeszania się w związki zawodowe na co nie chciała się zgodzić władza komunistyczna.

NSZZ „Solidarność” popierał protest i motywy, którymi kierowali się głodujący milicjanci. Nie bez powodu też na miejsce głodówki wybrano świetlicę Stoczni Szczecińskiej
 im. A. Warskiego.

Protest zakończyło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Cześć ze głodujących milicjantów została internowana razem z działaczami „Solidarności”.

 • Matryca „W rocznicę Grudnia 1970 – głodówka protestacyjna – Milicji!” służąca do powielania ulotek zarekwirowana w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. (IPN Sz 0012/393 t. 455)
  Matryca „W rocznicę Grudnia 1970 – głodówka protestacyjna – Milicji!”
 • Matryca „Głodują by nie być narzędziem – przemocy” służąca do powielania ulotek zarekwirowana w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. (IPN Sz 0012/393 t. 455)
  Matryca „Głodują by nie być narzędziem – przemocy”
 • Matryca oświadczenia z 9 grudnia 1981 r. członków Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO informująca o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w formie głodówki na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Materiał zarekwirowany w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. (IPN Sz 0012/393 t. 455)
  Matryca oświadczenia z 9 grudnia 1981 r. członków Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO
 • Matryca „Z oświadczenia Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego /12.12.81 r./” informująca o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w formie głodówki na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego przez członków Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Materiał zarekwirowany w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. (IPN Sz 0012/393 t. 455)
  Matryca „Z oświadczenia Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego /12.12.81 r./”
 • Protest głodowy (10-13 XII 1981 r.) członków Komitetu Założycielskiego ZZ FMO prowadzony na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, fot. Zbigniew Wróblewski

Zdjęcia pochodzą ze zasobu AIPN w Szczecinie oraz albumu: A. Kubaj, P. Miedziński, Stan wojenny w Szczecinie, Szczecin 2012, s.98-99
  Protest głodowy (10-13 XII 1981 r.) członków Komitetu Założycielskiego ZZ FMO
do góry