Nawigacja

Aktualności

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności wyroków narodowosocjalistycznego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, iż na podstawie przepisów niemieckiej ustawy z dnia 25 sierpnia 1998r. o uchyleniu bezprawnych wyroków narodowosocjalistycznego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności powyższych orzeczeń sądów oraz organów pozasądowych, które zapadły na terenie objętym obecną właściwością terytorialną Oddziałowej Komisji, wobec obywateli polskich.

Wszystkie osoby posiadające wiedzę o takich orzeczeniach, a zwłaszcza osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami oraz ich zstępni w linii prostej, rodzeństwo, małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, które nie uzyskały jeszcze potwierdzenia nieważności, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – telefonicznie 91 312 94 03 lub 06; faksem 91 312 94 05, względnie pisemnie na adres 70-470 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 7 albo mailem: komisja.szczecin@ipn.gov.pl. 

 

Wszelkie działania prokuratora IPN w tych sprawach są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami dla osób pokrzywdzonych.

do góry