Nawigacja

Aktualności

Ruch Młodzieży Niezależnej - 40. rocznica powstania organizacji młodzieżowej

Ruch Młodzieży Niezależnej, jak pisze Dariusz Rymar, znany gorzowski historyk, był fenomenem Gorzowa Wlkp. lat osiemdziesiątych. 

"Wprowadzenie stanu wojennego całkowicie odmieniło polską rzeczywistość. Internowanie tysięcy działaczy Solidarności, strajki i ich pacyfikacja, aresztowania oraz inne represje wymusiły zmianę form działalności – z jawnych na ponownie konspiracyjne. W pierwszym roku stanu wojennego nastąpił dynamiczny rozwój młodzieżowych ugrupowań konspiracyjnych. W 1982 r. MSW wykryło aż 185 organizacji i grup młodych opozycjonistów, uczniów szkół średnich, co stanowiło ponad połowę wszystkich ugrupowań podziemnych rozbitych wówczas na terenie kraju. W Gorzowie Wlkp. na początku listopada 1982 r. zatrzymano 19 członków Młodzieżowego Ruchu Oporu, z których część trafiła do aresztu, a młodsi do Milicyjnej Izby Dziecka. (...)

Działacze MRO już w grudniu 1982 r., po opuszczeniu aresztu, rozpoczęli przygotowania do wznowienia działalności. Tworzono nowe struktury pod nowym szyldem: Ruch Młodzieży Niezależnej (RMN). Organizacja pod tą nazwą przetrwała do czerwca 1990 r. Na jej czele stał trzyosobowy zarząd. Pierwszy przewodniczący zarządu RMN (1983–1986) Marek Rusakiewicz przyjął pseudonim konspiracyjny „Sylwek Rybicki”. W okresie jego aresztowania (luty–sierpień 1985 r.) pracami zarządu kierował Krzysztof Sobolewski. Przyjęło się, że niezależnie od tego, kto stał na czele RMN, używał tego samego pseudonimu. Tak też uczynili kolejni przewodniczący wspomnianej organizacji: Robert Kuraszkiewicz (1986–1988), Grzegorz Baczyński (1988–1989) i Roman Błaszczak (1989–1990). W okresie działalności RMN stopniowo zwiększała się liczba jego uczestników od kilkudziesięciu do ponad 300 osób. Byli to głównie uczniowie szkół średnich z Gorzowa Wlkp. i innych miejscowości, ale także absolwenci tych szkół, między innymi studiujący na uczelniach w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie. RMN-owcy podejmowali różnorodne działania opozycyjne. Najczęściej wiązały się one z tworzeniem niezależnego obiegu informacji (redagowanie, drukowanie i kolportaż niezależnych wydawnictw), a także akcjami bezpośrednimi, zwanymi „małą dywersją” (malowanie napisów na murach, akcje ulotkowo-plakatowe, audycje Radia „Solidarność”). Częstą formą aktywności były również akcje protestacyjne (demonstracje, pikiety) oraz samokształcenie".

 

 

  • RMN w Gorzowie Wielkopolskim
do góry