Nawigacja

Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Szczecin, 20 marca 2023 r.

20 marca 2023 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

Komitety utworzone przy oddziałach IPN zrzeszają ludzi nauki, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, wyróżniających się swoją działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej oraz opieką nad tymi miejscami. Komitet ma charakter społeczny, sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą, wspiera Instytut w realizacji zadań określonych w art. 53j wspomnianej wyżej ustawy.

Prezes IPN powołał w skład Komitetu przy Oddziale IPN w Szczecinie:

Grażynę Adamską, Leszka Duklanowskiego, Wojciecha Dzietczyka, Tomasza Dźwigała, Bartłomieja Ilcewicza, Lecha Karwowskiego, Henryka Krudosa, dr hab. Sebastiana Ligarskiego, dr Wojciecha Lizaka, Jana Margola, Pawła Michalaka, dr hab. n.med.  Andrzeja Ossowskiego, Aleksandra Ostasza, Mieczysława Podsiadłę, dr Przemysława Słowińskiego, Ewę Stanecką, dr Marcina Stefaniaka, ks. kan. Waldemara Szczurowskiego, Jolantę Szyłkowską, Jolantę Turlińską – Kępys, Marię Witek, Tomasza Wolendera.

Na przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa został wybrany dr Marcin Stefaniak. Wiceprzewodniczącymi zostali  dr hab. n. med. Andrzej Ossowski oraz Paweł Michalak.  

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej nawiązuje do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które były lokalnymi organami doradczymi w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2016 roku zadania rady przejął Instytut Pamięci Narodowej.

do góry