Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Odznaki Pamiątkowej „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę” – Szczecin, 18 listopada 2022

W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia Odznaki Pamiątkowej „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę”.

Od pierwszych dni okupacji polityka niemiecka wobec społeczeństwa polskiego miała niezwykle represyjny charakter – była realizowana zgodnie z deklaracją Heinricha Himmlera, jednego z czołowych nazistów, który oświadczył, że zagłada Polaków jest podstawowym obowiązkiem narodu niemieckiego, a „Polacy zostaną starci z powierzchni ziemi”. 

Celem Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę jest podejmowanie na forum krajowym i zagranicznym działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla obywateli polskich represjonowanych przez ten reżim.  To co równie ważne dla stowarzyszenia, to dokumentowanie prawdy historycznej o losach obywateli polskich prześladowanych przez III Rzeszę, szczególnie w kontekście upowszechniania informacji o jej zbrodniczej działalności społeczeństwa niemieckiego.

Podczas uroczystości zorganizowanej przez dla Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę  pamiątkowy medal „Za Zasługi da Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych wręczony został czterem pracownikom szczecińskiego Oddziału IPN:

- dr hab. Sebastian Ligarski, Krzysztof Męciński, Rafał Raniowski, dr Paweł Skubisz

 

Pozłacany Medal pamiątkowy „Za Zasługi da Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę" został wykonany dla upamiętnienia szczególnych zasług dla członków Stowarzyszenia, osób wspierających w utrwalaniu historii Polek i Polaków, którzy zostali wywiezieni do robót przymusowych do III Rzeszy hitlerowskiej w latach 1939 do 1945 roku. Wstążka medalu symbolizuje kolory: biało czerwony przedstawiają barwy polskiej flagi państwowej. Kolor żółty oznacza tło na którym była fioletowa litera "P", oznaczająca polskich robotników.

do góry