Nawigacja

Aktualności

Uroczysta Inauguracja działalności Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki” – Jarosławiec 10.07.2022

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wziął udział w uroczystej inauguracji działalności Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Dziś, 10 lipca 2022 r. w Jarosławcu, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wziął udział w uroczystej inauguracji działalności Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

 

Podczas uroczystości  osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu zostały wręczone odznaczenia państwowe.

 

Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Drewa wręczył w imieniu Głowy Państwa Medale  Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Minister Jan Kasprzyk uhonorował zasłużone osoby medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria”.

 

Po odznaczeniach państwowych Jerzy Kowalczyk Prezes Związku Kombatantów i Osób represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki” wręczył Honorowe Krzyże „Inki” oraz Medale związku. Wśród odznaczonych Honorowym Krzyżem „Inki” znalazł się dr Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz  minister Jan Kasprzyk szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Na zakończenie uroczystości Minister Jan Kasprzyk  skierował do wszystkich odznaczonych oraz członków Związku podziękowania za świadectwo, które dali w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych a zwłaszcza za kontynuację swojego świadectwa i wychowywanie kolejnych pokoleń.

Prezes IPN wskazał, że walka o niepodległość  nie zakończyła się na żołnierzach Podziemia Nieodległościowego. „Odważni ludzie na Wybrzeżu, w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie a także w Elblągu znów byli gotowi do tego aby walczyć o wolną i niepodległą Polskę i dla tej Polski umierać, oddawać życie. W innych warunkach niż „Inka”, „Zagończyk”, Badocha „Żelazny” i wielu innych żołnierzy ale w tym samym celu (…) Polska była, jest i Polska będzie dzięki pamięci, naszej determinacji i miłości do wolności”.

Uroczystość zakończył koncert Andrzeja Kołakowskiego, barda i działacza opozycyjnego w okresie PRL.

Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki” powstał na bazie Związku Solidarności Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych Okręg Gdynia.

27 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie założycielskie związku pod nową nazwą, Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Prezesem Związku został Pan Jerzy Kowalczyk, który nadal pełni swoja funkcję. Starania Pana Kowalczyka o utworzenie Związku trwały blisko trzy lata. Podkreśla, że jest wdzięczny za pomoc udzieloną w tamtym czasie zwłaszcza ministrowi Janowi Kasprzykowi oraz Instytutowi Pamięci Narodowej

Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki” zrzesza w swych szeregach uczestników walk o niepodległość Polski, ofiary represji wojennych i okresu powojennego reżimów totalitarnych, kombatantów, działaczy antykomunistycznej opozycji, oraz pozostałe po nich wdowy i wdowców a także uczestników walk o utrzymanie polskości, którzy z osobistym poświęceniem całe życie torowali drogę do wolnej, niepodległej i suwerennej Polski.

 

do góry