Nawigacja

Aktualności

Komunikat OKŚZpNP IPN w Szczecinie: Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał wyrok skazujący w sprawie przeciwko Inspektorowi Wydziału II Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach Mieczysławowi H.

  • 87-571727
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał wyrok skazujący w sprawie przeciwko Inspektorowi Wydziału II Służby Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach Mieczysławowi H., sygn. akt IX K 1285/20.
 
Mieczysław H. został oskarżony o mające miejsce w 1982r. przekroczenie uprawnień i zastosowanie poważnej represji w postaci wytypowania, wbrew obowiązującym przepisom prawa Ryszarda K., na ćwiczenia wojskowe i spowodowanie celowego odizolowania go jako przeciwnika politycznego władzy, tj. o czyn z art. 231§1 kk w zw. z art. 2 i art. 3 ustawy o IPN-KŚZpNP.
 
Oskarżony został uznany winnym zarzucanego mu czynu i wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 30 złotych każda. Ponadto zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przez okres 3 miesięcy, a także zobowiązano oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonego poprzez zamieszczenie stosownego tekstu w odpowiedniej czcionce, na pierwszej stronie lokalnej prasy. Zasądzono również koszty i opłaty.
Sąd w pełni podzielił linię oskarżenia prokuratora Oddziałowej Komisji, w tym przyjętą kwalifikację prawną czynu przyjmując, iż także przestępstwo przekroczenia uprawnień w stosunku do jednej osoby może zostać uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości i godzić w podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela.
Wyrok jest nieprawomocny.
do góry