Nawigacja

Aktualności

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie uprzejmie informuje, iż prowadzi działania prawne mające na celu unieważnienie orzeczeń zapadłych w okresie stanu wojennego, wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie uprzejmie informuje, iż prowadzi działania prawne mające na celu unieważnienie orzeczeń zapadłych w okresie stanu wojennego, wobec osób prowadzących działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Wszystkie osoby pokrzywdzone takimi orzeczeniami, wydanymi przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości, w tym i kolegia ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze takiego unieważnienia uprasza się o kontakt z tutejszą Oddziałową Komisją w dogodnej formie – telefonicznie 91 312 94 03 lub 06; faks 91 312 94 05; pisemnie 70-470 Szczecin ul. Wojska Polskiego 7; mail : marek.rabiega@ipn.gov.pl .

Wszelkie działania prokuratora, na rzecz osób pokrzywdzonych, prowadzone są z urzędu (dla osób tych są bezpłatne). 

do góry