Nawigacja

Aktualności

Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy

Na stosunki polsko-kanadyjskie po II wojnie światowej patrzy się zazwyczaj przez pryzmat losów skarbów wawelskich, które udało się wywieźć z kraju we wrześniu 1939 r. Powróciły one do Krakowa dopiero w 1959 r. Zamiarem autora jest dokonanie analizy stosunku dyplomacji kanadyjskiej do kwestii przynależności terytorialnej i przyszłości Szczecina w kontekście ewolucji polityki Ottawy wobec problemu polskiej granicy zachodniej.

Więcej o książce szczecińskiego Oddziału IPN:

Nie bez znaczenia dla wspomnianego tematu jest również rozwój relacji polsko-kanadyjskich w okresie powojennym i w czasie zimnej wojny. Stąd też wybór tytułu dla książki Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy. Można by zadać pytanie: dlaczego Kanada i Szczecin? Państwo Klonowego Liścia i dominium brytyjskie uzyskało na podstawie Statusu Westminsterskiego z 1931 r. możliwość prowadzenia własnej polityki zagranicznej. W następnych latach, a szczególnie w okresie II wojny światowej, Kanada zaczęła rozszerzać swoje formalne relacje z innymi państwami, w tym z Polską i prowadziła wobec niej aktywną politykę. Z kolei wojska kanadyjskie stacjonowały na terenie Niemiec Zachodnich od 1951 r. do końca zimnej wojny.

Książka stanowi część projektu "Świat według Szczecina" zorganizowanym przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

WIĘCEJ O KSIĄŻCE: https://bit.ly/3k1EavO

KUP KSIĄŻKĘ: https://bit.ly/3CIT9S

  • Kanada i Szczecin 1945–1990. W cieniu granicy
do góry