Nawigacja

Aktualności

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – Delegatura IPN w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo o sygnaturze S 1.2021.Zk w sprawie mającej miejsce w okresie lat 1954-1958 w Międzyrzeczu. Wszystkie osoby mające wiedzę na temat będący przedmiotem śledztwa prosi się o kontakt listowny lub telefoniczny.

Komunikat

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie – Delegatura IPN  w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo o sygnaturze S 1.2021.Zk  w sprawie mającej miejsce w okresie lat 1954-1958 w Międzyrzeczu, ówczesne woj. zielonogórskie zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, między innymi funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, w tym  funkcjonariuszy Wydziału Więziennictwa  WUBP z Wrocławia i z Zielonej Góry, wyrażających się  w  bezzasadnym osadzaniu  więźniów  uznanych za politycznych , przebywających przedtem w więzieniu nr  1 i 2 we Wrocławiu  i Centralnym Więzieniu w Zielonej Górze, w  IX  Oddziale Więziennym  Szpitala Psychiatrycznego  w Międzyrzeczu- Obrzycach oraz psychicznego i fizycznego znęcania się nad nimi przez   personel  tego oddziału  i  strażników więziennych.

W związku z powyższym  poszukiwani są świadkowie opisanych wydarzeń, w tym osoby skazane przez wojskowe lub cywilne sądy  za przestępstwa uznane przez ówczesne władze za popełnione z motywów politycznych, przebywające w latach 1954-1958 r. na IX Oddziale Więziennym Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach lub członkowie ich rodzin.

Wszystkie osoby mające wiedzę na temat będący przedmiotem śledztwa prosi się o kontakt  listowny lub  telefoniczny na adres : Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, 70-470 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 7 , tel. 91 3129403 lub 06;  ewent. Delegatura IPN  w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka nr 4, 66-400 Gorzów Wlkp., tel : 95 7182862, bądź też o kontakt mailowy na adres : janusz.jagiellowicz@ipn.gov.pl

do góry