Nawigacja

Aktualności

„Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – Szczecin, 7 października 2021

W czwartek, 7 października, o godzinie 17:00 w Przystanku Historia w Szczecinie (pl. Brama Portowa 1) odbyła się promocja książki „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956”. Z autorką, dr Ewą Rzeczkowską, rozmawiał dr Michał Siedziako.

O autorce

Ewa Reczkowska – doktor nauk humanistycznych, ukończyła historię i prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej KUL. Zajmuje się dziejami społeczno-politycznymi Europy w XX w., historią oporu społecznego w powojennej Polsce i Europie, stosunkami państwo-Kościół w XX w. oraz organami bezpieczeństwa PRL.

O książce

Siła-Nowicki żył w kilku epokach: Polski międzywojennej, II wojny światowej, okresu komunizmu oraz ponownie wolnej Polski. Miał okazję poznać wielu ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w historii Polski XX w. W zbiorowej pamięci Polaków zapisał się jako prawnik, obrońca w procesach politycznych PRL, chadek, działacz społeczno-polityczny. Niewiele osób pamięta, że przed wojną odbył służbę wojskową i zdobył patent oficerski. Wybuch II wojny światowej był w jego życiu wydarzeniem krytycznym. Wówczas Siła-Nowicki jako podporucznik został powołany do wojska. Następnie walczył w szeregach polskiej kawalerii. W czasie okupacji zaangażował się w działalność cywilnych i wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Wziął też udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie nie złożył broni. Na terenie Lubelszczyzny podjął konspiracyjną działalność w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” oraz legalną aktywność polityczną w Stronnictwie Pracy. W obu organizacjach pełnił funkcje kierownicze. Za działalność niepodległościową został skazany na karę śmierci.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej IPN.

do góry