Nawigacja

Aktualności

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – Szczecin, 27 września 2021

W poniedziałek, 27 września, minęła 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody tej uroczystości w Szczecinie współorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Właściwe uroczystości poprzedzały wydarzenia towarzyszące. I tak w piątek, 24 września, w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej odbył się apel rocznicowy. Z kolei w niedzielę, 26 września, w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła odprawiono mszę św. w intencji poległych i zmarłych twórców oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a następnie złożono kwiaty w kaplicy AK.
 
W poniedziałek o godzinie 11:00 w imieniu Oddziału IPN w Szczecinie kwiaty pod tablicą tablicą „Żołnierzom Armii Krajowej”, znajdującą się na fasadzie Urzędu Miasta w Szczecinie, złożył Tomasz Dźwigał, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie.
 
Główne obchody zaczęły się z kolei w samo południe, 27 września. Najpierw głos zabrał major Zbigniew Piasecki, weteran powstania warszawskiego. Później przemawiali posłowie na Sejm RP, Michał Jach i Leszek Dobrzyński, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału w Szczecinie.
 
Budowaliście mozolnie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, struktury, zdobywaliście broń, ćwiczyliście się w sztuce wojennej po to, gdy przyszedł czas próby, by zmierzyć się z przeciwnościami i wrogiem. I wyszliście z tej próby zwycięsko –zwrócił się bezpośrednio do kombatantów dr Paweł Skubisz. – A kiedy przyszedł rozkaz o rozformowaniu Armii Krajowej, wielu z was trwało przez lata w konspiracji niepodległościowej, bo cóż z tego, że wygraliśmy wojnę z Niemcami, kiedy jako zwycięzcy ponieśliśmy klęskę? A nasz kraj przez 50 lat znajdował się pod nową, sowiecką okupacją.
 
Na obchody składały się również apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem „Na Chwałę Armii Krajowej” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
 
Obok Oddziału IPN w Szczecinie organizatorami obchodów były Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin i 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.
 
O Polskim Państwie Podziemnym
 
Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego wynikał z rozbudowanych struktur, które objęły całe terytorium II Rzeczpospolitej (a nawet wychodziły poza ziemie przedwojennej Polski) oraz zakresu prowadzonych w konspiracji prac. Polskie Państwo Podziemne nie ograniczało się bowiem do bieżącej walki zbrojnej z okupantami. Prowadzono także akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach oświaty, organizowało sądownictwo (zarówno wojskowe, jak i cywilne), działalność propagandową, czy wywiadowczą. Jednocześnie przygotowywano plany powstania powszechnego oraz organizacji życia w okresie powojennym – odbudowy kraju, przejęcia terenów, które (jak przypuszczano) mogą przypaść Polsce oraz rozwiązania prawne w różnych dziedzinach.
do góry