Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Tu rodziła się Solidarność rolników” – Barzkowice, 9 września 2021

Od czwartku, 9 września, w Barzkowicach (powiat stargardzki) można oglądać wystawę „Tu rodziła się Solidarność rolników”. Lokalizacja nie jest przypadkowo, bo już jutro w tej miejscowości startują Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania, przyciągające sporą liczbę odwiedzających.

  • Wystawa „Tu rodziła się Solidarność rolników” – Barzkowice (fot. IPN Szczecin)

Wystawa składa się z kilkunastu ekspozytorów, dotyczących wydarzeń ogólnopolskich, jak i regionalnych. Za opracowanie części dotyczącej Polski północno-zachodniej odpowiadał dr Sebastian Kaniewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Szczecinie.

Poprzednio wystawę można było obejrzeć w Pyrzycach, Szczecinie i Stargardzie.

Kontekst historyczny

Robotnicze protesty 1980 r. przyniosły również ożywienie na wsi, gdzie zaczęły powstawać struktury niezależnych związków. Nie udało się jednak wyłonić jednej reprezentacji – inicjatywy związkowe skupiały się wokół „Solidarności Wiejskiej”, „Solidarności Chłopskiej”, Związku Producentów Rolnych. Jesienią 1980 r. wszystkie ich wnioski o rejestrację zostały przez sądy odrzucone, co było przyczyną kolejnych protestów m.in. w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, Świdnicy. Władze zostały zmuszone do rozmów i 19 lutego 1981 r. podpisano porozumienie w Rzeszowie, a 20 lutego w Ustrzykach Dolnych. Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie – zwane Konstytucją Polskiej Wsi – stały się dla wsi odpowiednikiem porozumień sierpniowych 1980 r. Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie gwarantowały indywidualną własność chłopską, ale nie dały możliwości rejestracji związku.  W marcu 1981 r. głównym ośrodkiem rolniczych protestów stała się Bydgoszcz. Podczas interwencji milicji pobito trzech działaczy związkowych. Doprowadziło to do ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego i w efekcie podpisania porozumienia warszawskiego, które zapowiadało rejestrację NSZZ RI „Solidarność”, co nastąpiło 12 maja 1981 r.

do góry