Nawigacja

Aktualności

Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte – Choszczno, Kołczewo, Łobez, Rzepin, Staniewice, Stargard, Szczecin, Wierzchowo 1 września 2021

Pierwsi obrońcy słusznej sprawy w najkrwawszej wojnie w dziejach ludzkości, żołnierze Westerplatte. To im w ramach ogólnopolskiej akcji, zainicjowanej przez Oddział IPN w Szczecinie, oddaliśmy hołd w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Odwiedziliśmy 11 grobów zlokalizowanych w 8 miejscowościach.

O samej akcji można przeczytać w osobnym wpisie, tutaj prezentujemy informacje o grobach obrońców Westerplatte, które odwiedzili reprezentanci Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Grób Władysława Chrzana (fot. Piotr Pytel/12 Brygada Zmechanizowana)

Choszczno. Hołd Władysławowi Chrzanowi w imieniu Oddziału IPN w Szczecinie oddał Tomasz Dźwigał, naczelnik Oddziałowego Archiwum. W uroczystościach brali udział również żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej na czele z zastępcą dowódcy, pułkownikiem Romanem Brudło.

 

Grób Konstantego Żurawskiego w Kołczewie (fot. Roksana Jankowska-Niemczycka/Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim)

Kołczewo. W Kołczewie na grobie Konstantego Żurawskiego kwiaty złożyli i znicze zapalli Kinga Macierzyńska, zastępca dyrektora Oddziału w Szczecinie, i Szymon Nowacki, zastępca naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział Urszula i Włodzimierz Jankowscy, opiekujący się grobem, delegacje Szkoły Podstawowej w Kołczewie i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża na czele z zastępcą dowódcy, kmdr. Jarosławem Kuklińskim, dowódca 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców kmdr por. Robert Lisowski oraz kmdr por. Bogdan Chmiel. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych. Obecna była Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina, z kolei w imieniu starosty kamieńskiego wieniec złożyła Roksana Jankowska-Niemczycka.

Grób Bronisława Stecewicza w Łobzie (fot. Joanna Pałęga/Urząd Miejski w Łobzie)

Łobez. Na uroczystościach w Łobzie Oddział IPN w Szczecinie reprezentował Tomasz Dźwigał, naczelnik Oddziałowego Archiwum. Oddał hołd Bronisławowi Stecewiczowi, pochowanemu na tamtejszym Cmentarzu Komunalnym. Władze samorządowe reprezentowali  starosta łobeski Renata Kulik, wicestarstosta łobeski Krzysztof Gwóźdź, burmistrz Łobza Piotr Ćwikła oraz Bożena Karmasz i Andrzej Gradus, członkowie Zarządu Powiatu Łobeskiego. Nie zabrakło też radnych, rodziny zmarłego oraz przedstawicieli łobeskich organizacji pozarządowych. O asystę wojskową zadbali żołnierze z 2 Brygady Zmechanizowanej.

Grób Henryka Chrula w Rzepinie (fot. Mateusz Lipko/IPN Szczecin)

Rzepin. Na grobie Henryka Chrula złożył kwiat i zapalił znicz dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym: generał Piotr Trytek, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, starszy chorąży sztabowy Arkadiusz Machowski z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, i pułkownik Marek Pieniak, zastępca dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Obecni byli również m.in. Krystian Pastuszek, zastępca burmistrza Rzepina, Paweł Klimczak, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa lubuskiego, Ewa Winiarczyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepina oraz rodzina obrońcy Westerplatte.

Staniewice. Hołd Janowi Kruczykowi oddał dr hab. Sebastian Ligarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Szczecinie. O asystę wojskową zadbali żołnierze z 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

Stargard. W Stargardzie byliśmy i na grobie Jana Wojtowicza, i pod poświęconą mu tablicą, przygotowaną przez Oddział IPN w Szczecinie. Nasz Oddział w uroczystościach reprezentowali  dyrektor dr Paweł Skubisz oraz Krzysztof Męciński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa. O asystę wojskową zadbali żołnierzez z 12 Brygady Zmechanizowanej.

Szczecin. Dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, i Krzysztof Męciński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa, złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach Stefana Nercia (Cmentarz Komunalny w Dąbiu), Jana Zielińskiego (Cmentarz Golęciński), Zygmunta Dopierały i Bronisława Żuka (Cmentarz Centralny w Szczecinie). W uroczystościach brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z generałem brygady Jackiem Ostrowskim z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. O asystę wojskową zadbali żołnierze z 12 Batalionu Dowodzenia (Cmentarz Golęciński, Cmentarz Centralny) i z 5 Pułku Inżynieryjnego (Cmentarz Komunalny w Dąbiu).

Wierzchowo. W uroczystościach przy grobie Michała Pryczka brał udział dr hab. Sebastian Ligarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Szczecinie. O asystę wojskową zadbali żołnierze z 2 Brygady Zmechanizowanej.

do góry