Nawigacja

Aktualności

Dyskusja online: Od ruin Warszawy przez piekło Wału Pomorskiego do twierdzy Kołobrzeg – weryfikacja mitu – Szczecin, 18 marca 2021

Jak boje stoczone przez żołnierzy LWP od Warszawy do Kołobrzegu zostały w okresie rządów komunistycznych w Polsce wykorzystane do działań propagandowych i tworzenia mitu LWP podążającego „piastowskim szlakiem” w kierunku Odry, by realizować w ten sposób odwieczne polskie interes? Jak wydarzenia te należy oceniać w kontekście najnowszych badań historycznych. Na te i inne pytania w 76. rocznicę zdobycia Kołobrzegu, odpowiadają uczestnicy dyskusji.

  • 1200x628

Ostatni rok II wojny światowej był okresem ciężkich i krwawych walk stoczonych na froncie wschodnim przez systematycznie rozbudowywane formacje LWP (1 i 2 Armia). W wyniku rozpoczętej w styczniu operacji wiślańsko-odrzańskiej Armii Czerwonej m.in. zajęto ruiny Warszawy, zdobyto Bydgoszcz i do końca pierwszej dekady lutego przełamano system niemieckich umocnień znany jako Wał Pomorski. Następnie oddziały LWP wzięły udział w operacji pomorskiej, której celem było rozbicie jednostek niemieckich stanowiących zagrożenie dla natarcia Armii Czerwonej na Berlin. Walki trwały do początków kwietnia, a jednym z najbardziej znanych starć był krwawy szturm na twierdzę Kołobrzeg, którą oddziały 1 Armii LWP zdobyły 18 marca po przeszło dziesięciodniowym oblężeniu. Wspomniane boje zostały w okresie rządów komunistycznych w Polsce wykorzystane do działań propagandowych i tworzenia mitu LWP podążającego „piastowskim szlakiem” w kierunku Odry, by realizować w ten sposób odwieczne polskie interesy. O tym, jak wydarzenia te należy oceniać w kontekście najnowszych badań historycznych na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL rozmawiają:

  • dr hab. Łukasz Nadolski – Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
  • mgr Kamil Anduła – Wojskowe Biuro Historyczne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • moderator dyskusji: dr Przemysław Benken – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie

Transmisja

Zapowiedź 

do góry