Nawigacja

Aktualności

Cykl dyskusyjny „Kresy”: Ku nowoczesności! Kresy Niepodległe 1919-1939 – 11 marca 2021

„Ku nowoczesności! Kresy Niepodległe 1919 – 1939” to dyskusja, w trakcie której prezentujemy wybrane osiągnięcia gospodarcze i cywilizacyjne ziem wschodnich. Przybliżymy zapomniany a niezmiernie ciekawy wkład tych ziem w dorobek cywilizacyjny II Rzeczypospolitej.

  • 1200x628

W powszechnej świadomości dorobek gospodarczy, przemysłowy i modernizacyjny II Rzeczypospolitej sprowadza się niemal wyłącznie do spektakularnych dokonań umiejscowionych w obecnych granicach państwa (Port Gdynia, magistrala węglowa, Centralny Okręg Przemysłowy, Fabryka w Mościcach, Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu itp.). Ze względu na utratę niemal połowy terytorium państwa na wschodzie, kilkudziesięcioletni okres wymazywania dziedzictwa tych ziem ze zbiorowej pamięci oraz zazwyczaj nacechowany sentymentem a nie rzetelną wiedzą stosunek do Kresów, gospodarczo-cywilizacyjne dokonania II RP na tych terenach są znane najczęściej wąskiemu gronu specjalistów.

Na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL polecamy  kolejną dyskusję z cyklu Kresy. W rozmowie z Anną Zarzycką, Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią przypomina najciekawsze dokonania związane z modernizacją Kresów w latach 20. i 30., sztandarowe inwestycje gospodarcze, nowoczesne budowle i obiekty, marki i produkty podbijające nie tylko rynek krajowy ale i rynki zagraniczne, niekwestionowane osiągnięcia lwowskich i wileńskich naukowców i uczelni, spektakularne wydarzenia gromadzące tłumy uczestników i widzów.  

Transmisja

Zapowiedź

do góry