Nawigacja

Aktualności

Dyskusja o książkach: „Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim 1945–1989/1990”, t. 1–4 – Szczecin, 29 października 2020

Cztery tomy publikacji powstały dzięki udanej współpracy trójki naukowców: ks. prof. Grzegorza Wejmana z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr. Michała Siedziako i dr. Zbigniewa Stanucha z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Dyskusja dotyczyć będzie sytuacji, w jakiej znalazł się po wojnie Kościół rzymskokatolicki na Ziemiach Zachodnich, jego specyfiki i wpływie przeszłości na teraźniejszość.

  • 1200x628n

Na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL polecamy dyskusję online wokół czterotomowej publikacji „Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim 1945–1989/1990”

Każda z prezentowanych publikacji dotyczy innego okresu. Tom 1 ukazuje pierwsze dziesięciolecie historii Kościoła na Pomorzu Zachodnim (1945–1956). Tom 2, najbardziej obszerny pod względem chronologicznym, obejmuje lata 1956–1972. W trzecim omówione zostały wydarzenia dekady lat siedemdziesiątych (1972–1979), a w czwartym – osiemdziesiątych (1979–1989/90). Autorzy poszczególnych artykułów, wywodzący się z różnych środowisk naukowych, podjęli w swoich pracach zagadnienia dotyczące m.in.: relacji państwo – Kościół w PRL, działalności katolików świeckich, zgromadzeń zakonnych, organizacji kurii diecezjalnych, katechizacji, polityki władz komunistycznych wobec biskupów, posługi dobroczynnej duchownych, najważniejszych wydarzeń religijnych, etc. Jest to z pewnością pierwsze tak obszerne wydanie historii zachodniopomorskiego Kościoła, dotykające wielu płaszczyzn jego funkcjonowania.

W dyskusji wzięli udział:

  • Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Dr hab. Rafał Łatka – Biuro Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”
  • Moderator dyskusji – dr Zbigniew Stanuch – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Oddział w Szczecinie

 Zapowiedź

Transmisja


Publikacje

 

do góry