Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „Ukradzione Dzieciństwo” – Szczecin, 23 sierpnia 2019

Wernisaż uzupełni dyskusja, poświęcona losom dzieci podczas wojny i okupacji, w której udział wezmą: autor wystawy dr Tomasz Łabuszewski, świadek historii oraz psycholog. 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Wernisaż oraz dyskusja odbędą się 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 21.  

Ekspozycja została przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenie II wojny światowej. Pokazuje jak wyglądało ich życie, a także jak zmieniło się w czasie wojny. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę . Ekspozycja odnosi się również do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd.

Wystawa „Ukradzione dzieciństwo” ukazuje ból, jaki dotknął Polaków w czasie wojny, naznaczonej okupacyjnym terrorem i walką o przetrwanie. Podczas wernisażu odbędzie się również dyskusja z autorem wystawy, psychologiem oraz świadkiem historii. Nasi goście będą starali się przybliżyć i wyjaśnić czym było tytułowe „ukradzione dzieciństwo” oraz jakie były jego następstwa tj. powojenna trauma, ale również wzrost potraumatyczny. 

23 sierpnia to również 80. rocznica podpisania układu pomiedzy Niemcami a Związkiem Sowieckiem, układu który otworzył drogę do II wojny światowej i wszystkich jej konsekwencji, m.in. obozów koncentracyjnych, krematoriów i gułagów, a potem długich lat „zimnej wojny” – dla wielu społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej oznaczającej dalsze zniewolenie. W rocznicę podpisania tego porozumienia, znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych został proklamowany przez Parlament Europejski w 2008 r. Uroczyste obchody tego dnia zostały po raz pierwszy zorganizowane w 2011 r. w Warszawie. Podpisano wówczas „Deklarację Warszawską”, której sygnatariusze zwrócili uwagę na konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów totalitarnych i wezwali Unię Europejską do badania oraz gromadzenia dokumentacji związanej z tymi zbrodniami.

Data obchodzenia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych jest nieprzypadkowa – 23 sierpnia w 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRS, Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, podpisali w Moskwie układ o nieagresji, który przesądził o wybuchu wojny, co było równoznaczne z IV rozbiorem ziem polskich. Najważniejszą częścią porozumienia dwóch totalitarnych potęg był dodatkowy, tajny protokół uzgadniający podział Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski) na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Ustalenia te stanowiły zapowiedź ludobójczej polityki, w tym Holokaustu, a także masowych deportacji oraz represji dokonywanych w imię zbrodniczych idei.

 

Program najbliższych wydarzeń w CE IPN „Przystanek Historia” w Szczecinie

do góry