Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2019 r. )

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne.

1. Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni  komunistycznej, stanowiącej zbrodnie p-ko ludzkości, mającej miejsce w 1982 roku w Szczecinie, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinie i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, poprzez bezprawne pozbawienie wolności Dariusza S. za udział w demonstracji antyrządowej, na okres powyżej 7 dni, w postaci jego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, a następnie skazania, co stanowiło poważną represję ze względów politycznych wobec osoby uznanej za przeciwnika władzy komunistycznej, 

- tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 9 kwietnia 2019 r. - wobec braku znamion czynu zabronionego, w postaci zbrodni komunistycznej – na podst. art. 17§1 pkt 2 kpk. (S 63.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin). 

2. Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności Michała S. i Jana M. na okres powyżej 7 dni, w 1950 oraz w 1951 roku przez funkcjonariuszy komunistycznych w osobach prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, którzy nie mając do tego podstaw faktycznych i prawnych zastosowali wobec pokrzywdzonych tymczasowe aresztowanie, a następnie uznali ich winnymi popełnienia przestępstwa określonego w art. 87 w związku z art. 86§2 kodeksu karnego Wojska Polskiego i Michała S. i Jana M. i skazali na kary więzienia, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych,

- tj. o przestępstwo z art. 189§2 kk i art. 231§1 kk zw. z art. 11§2kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 10  kwietnia  2019 r. -  wobec śmierci sprawców zbrodni komunistycznej, tj. prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie - Kazimierza Gruszczyńskiego oraz  sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie - Tadeusza Nizielskiego i sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie  Józefa Dziowgo, Mariana Krupskiego i Feliksa Aspisa - na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk (S 75.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

3.    Śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni  komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności Józefa P. i Jana P. na okres powyżej 7 dni, w 1947 oraz w 1948 roku przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gryficach, prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, którzy nie mając do tego podstaw faktycznych i prawnych zastosowali wobec pokrzywdzonych tymczasowe aresztowanie, a następnie uznali ich winnymi popełnienia przestępstwa określonego w art. 87 w związku z art. 86§2 kodeksu karnego Wojska Polskiego i skazali Józefa P. i Jana P. wyrokiem z dnia 30 stycznia 1948 r. sygnatura akt Sr 24/48 na kary 2 lat i 1 roku i 6 miesięcy więzienia, co stanowiło poważną represję polityczną wobec osób traktowanych jako przeciwnicy władzy komunistycznej, czym działali na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego ww. pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 189§2 kk i art. 231§1 kk zw. z art. 11 § 2kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Śledztwo umorzono w dniu 18 marca 2019 r. -  wobec śmierci sprawców zbrodni komunistycznej, tj. prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie - Teodora Gruszczyńskiego i Mariana Nowaka oraz  sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie - Tadeusza Nizielskiego - na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk. (S 70.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

4. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w  okresie od 29  stycznia 1949 r do  28 lutego 1949 r. w Myśliborzu i Szczecinie, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. oficerów śledczych  Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Myśliborzu - Mieczysława Mocha i  Tadeusza Rybaka, prokuratorów: Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie - Kazimierza Golczewskiego  i Eugeniusza Kordybacha, Naczelnej Prokuratury Wojskowej - Edwarda Gola oraz sędziów: Wojskowego Sądu Rejonowego w  Szczecinie - Mariana Doerffera i Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie - Kazimierza Drohomireckiego, Zdzisława Gołębiowskiego i Romana Bojko, którzy działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą i innymi  funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz,  wykonując  w sposób tendencyjny i pozbawiony obiektywizmu  czynności procesowe w ówczesnym postępowaniu przygotowawczym, zebrali  materiał dowodowy, mający umożliwić zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz skazanie Sergiusza M.,   udzielając tym samym pomocy  organom  stalinowskiego, wojskowego wymiaru sprawiedliwości do jego bezprawnego pozbawienia wolności,  z powodu  wyrażania w rozmowach  z  innymi mieszkańcami wsi Dzikowo krytycznych uwag,  dotyczących wdrażanego w kraju  ustroju komunistycznego, w tym kolektywizacji wsi, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego, spowodowane względami politycznymi, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego,

- tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j. ze zm.).

Śledztwo umorzono w dniu 11  maja  2019 r. - wobec śmierci ustalonych ww. sprawców,  tj. na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców (ławników) - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 96.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

5. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w  latach 1952 – 1953 w Koszalinie, dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. prokuratorów: Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie - Józefa Piotrowicza, Mariana Stanika  i Feliksa Gałązki, Naczelnej Prokuratury Wojskowej - Jana Orlińskiego oraz sędziów: Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie - Kazimierza Jankowskiego i Zbigniewa Ulanowskiego oraz Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie - Józefa Dziowgo, Zdzisława Gołębiowskiego, Aleksandra Tomaszewskiego, Józefa Waszkiewicza i Mariana Doerffera, którzy działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą i innymi  funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz,  wykonując  w sposób tendencyjny i pozbawiony obiektywizmu  czynności procesowe w ówczesnym postępowaniu przygotowawczym, zebrali  materiał dowodowy, mający umożliwić zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie oraz skazanie Henryka W., Bogdana S., Józefa D., Stanisława G., Mieczysława K. i Eugeniusza Ś.,   udzielając tym samym pomocy  organom  stalinowskiego, wojskowego wymiaru sprawiedliwości do ich bezprawnego pozbawienia wolności,  co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego, spowodowane względami politycznymi, czym działano na szkodę  interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonego,

- tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t.j.).

- zaś w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie, przez znęcanie się fizyczne nad pozbawionymi wolności: Stanisławem G., Józefem D., Mieczysławem K., Bogdanem S., Henrykiem W., poprzez bicie ich pałkami i kopanie po całym ciele i umieszczanie w karcerze, 

-  tj. o czyn z art. 247§1 kk  w zbiegu z art. 231§1 kk  w związku z art. 11§2 kk i w związku z art. 2  ust. 1 i art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 29  marca  2019 r. - wobec śmierci ustalonych ww. sprawców,  tj. na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego w stosunku do pozostałych sprawców (ławników) - na podstawie 17§1 pkt 1 kpk, zaś w sprawie znęcania się fizycznego nad osobami pozbawionymi wolności  przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie  – na podstawie art. 322§1  kpk  - wobec niewykrycia sprawców.  (S 29.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin – Delegatura w Koszalinie). 

6. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, polegającej na przekroczeniu uprawnień w latach 1984-1989 w Koszalinie przez ustalonego funkcjonariusza miejscowego Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, polegającej na poświadczeniu nieprawdy – w celu osiągnięcia korzyści osobistej – w dokumentach mających wykazać, iż Marek P. był tajnym współpracownikiem o pseudonimie „Andrzej”, co do okoliczności uzyskania, zawartych w nich informacji, podczas, gdy taka sytuacja nie miała miejsca, czym działał na szkodę ww. pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 231§2 kk w zbiegu z art. 270§1 kk i art. 271§3 kk w związku z art. 11§2 kk i z art. 12 kk i w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 24 kwietnia 2019 r. - wobec przedawnienia karalności czynu,  tj. na podst. art. 17§1 pkt 6 kpk ( S 46.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin - Delegatura w Koszalinie).  

7. Śledztwo  w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej zbrodnią p-ko ludzkości, śledztwo w sprawie mającej miejsce w latach 1948 – 1949 w Nowogardzie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec pozbawionych wolności Brunona P. i Karola C., w celu uzyskania od nich wyjaśnień o określonej treści oraz tworzenie fałszywych treści protokołów ich wyjaśnień przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Posterunku w Maszewie - Stanisława Kowalczyka i Komendy Powiatowej w Nowogardzie - Czesława Chwały, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonych z uwagi na prowadzoną przez nich prywatną działalność gospodarczą i uważanych za przeciwników władzy komunistycznej, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych,

- tj. o przestępstwo z art. 246 kk w zb. z art. 235 kk zw. z art. 11§2 kk  w zw. z art. 2 ust.1 i w zw. z art. 3  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 4 marca 2019 r. - wobec śmierci ustalonych ww. sprawców,tj. na podst. art. 17§1 pkt 5 kpk ( S 57.2018.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

Zbrodnie  nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na eksterminacji w okresie od końca 1939 r. do stycznia 1945 r., na terenie miasta Landsberg an der Warthe (obecnie Gorzów Wielkopolski), przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej obywateli polskich i osób innych narodowości pochodzących z okupowanych terenów Europy, osadzonych w obozach jenieckich oraz obozach pracy przymusowej, jak też robotników przymusowych, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonej spowodowane jej przynależnością do Narodu Polskiego,

- tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dn. 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., Nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 14 stycznia 2019 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 5.2019.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w dniu 19.11.1941r. w Welzheim, polegającej na zabójstwie poprzez powieszenie, polskiego robotnika przymusowego Władysława Ochońskiego, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonego spowodowane jego przynależnością do Narodu Polskiego,

- tj. o czyn z art. 1 pkt 1 Dekretu z dn. 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 5 marca 2019 roku – wobec niewykrycia sprawców - na podstawie art. 322§1  kpk.. (S 21.2019.Zn – OKŚZpNP Szczecin).

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącą zbrodnią przeciwko ludzkości, mającej miejsce w dniu 27.11.1942 r. w Berlinie, w postaci, wymierzenia kary śmierci Witoldowi T., przez funkcjonariuszy Sądu Ludowego Rzeszy, co stanowiło poważną represję polityczną za przynależność pokrzywdzonego do narodu polskiego,

-  tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 ze zm.) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Śledztwo umorzono w dniu 12 kwietnia 2019 roku – wobec śmierci ustalonych ww. sprawców, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk oraz wobec niewykrycia pozostałych sprawców - na podstawie art. 322§1  kpk. (S 85.2018.Zn – OKŚZpNP Szczecin - Delegatura w Gorzowie Wlkp.). 

 

do góry