Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Szczecinie (stan na maj 2020 r. )

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

1. W dniu 18 czerwca 2015 r. prokurator zakończył śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości i skierował do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O., którego oskarżył o to, że najpóźniej w dniu 12 grudnia 1981 r. w Sieradzu, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego,  tj. Komendant Wojewódzki MO w Sieradzu, działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał decyzje o internowaniu kilkudziesięciu osób, powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany i nie obowiązywał, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił ich wolności w różnych okresach czasu począwszy od dnia 13 grudnia 1981 r., a pozbawienie wolności internowanych stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną,- tj. o czyn z art. 231§1 kk w zb. z art. 189§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

W dniu 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu II Wydział Karny w sprawie o sygnaturze II K 435/15 uznał oskarżonego Sławomira O. winnym popełnienia zarzuconych mu aktem oskarżenia 27 zbrodni komunistycznych i przyjmując, że stanowiły one zbrodnie przeciwko ludzkości skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 90 zł każda, a także zobowiązał go do przeproszenia pokrzywdzonych na łamach gazety lokalnej w terminie 2 m-cy od uprawomocnienia się wyroku.  Wyrok jest prawomocny (S 22.2015.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

2. W dniu 16 listopada 2015 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zbrodnią p-ko ludzkości p-ko Zdzisławowi W., którego oskarżył o to, że najpóźniej w dniu 12 grudnia 1981 r. w Skierniewicach, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego,  tj. Komendant Wojewódzki MO w Piotrkowie Tryb., działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał decyzje o internowaniu 36 osób, powołując się na art. 42 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 nr 29 poz. 154), w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został legalnie opublikowany i tym samym nie obowiązywał,  w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił ich wolności w różnych okresach czasu począwszy od dnia 13 grudnia 1981 r., a pozbawienie wolności internowanych stanowiło formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni p-ko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną, -  tj. o czyn z art. 231§1 kk w zb. z art. 189§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie  Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

W dniu 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie VII K 692/15 uznał oskarżonego Zdzisława W. winnym popełnienia zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Ponadto Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 70 złotych każda, oraz zobowiązał go do przeproszenia pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie na koszt własny pisemnych przeprosin w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku na łamach Dziennika Łódzkiego. Wyrok jest prawomocny( S 12.2015.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

3. W dniu  28 września 2016 r. prokurator zakończył śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości i skierował do Sądu Rejonowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko Józefowi S. – Komendantowi  Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Kaliszu i Jerzemu W. - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa w Kaliszu. Józefowi S. zarzucono, że  w okresie od 12 grudnia  do 16 grudnia 1981 r. w Kaliszu jako funkcjonariusz państwa komunistycznego tj. Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Kaliszu działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał łącznie 46 decyzji o  internowaniu działaczy NSZZ „Solidarność”   powołując się na art. 42 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 nr 29 poz. 154) w sytuacji, kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił  wolności 46 pokrzywdzonych, co stanowiło formę poważnej  represji politycznej  wobec osób przynależnych do grupy  o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną- tj. o czyn z art. 231§1 kk  w zb. z art. 189§2 kk w zw. z art. 11§2 kk  w zw. z art. 2 ust. 1  i art. 3 Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Natomiast Jerzemu W.  zarzucono, że w okresie od 12 grudnia do 15 grudnia 1981 r. w Kaliszu, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego tj. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej ds. SB w Kaliszu działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia wydał łącznie 5 decyzji o  internowaniu  działaczy NSZZ „Solidarność” powołując się na art. 42 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w sytuacji, kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego bezprawnie pozbawił  wolności 5 pokrzywdzonych, a pozbawienie wolności stanowiło formę poważnej  represji politycznej  wobec osób przynależnych do określonej grupy  o innych poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości, będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną,

- tj. o czyn z art. 231§1 kk  w zb. z art. 189§2 kk w zw. z art. 11§2 kk  w zw. z art. 2 ust. 1  i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, t. j.).

Za zarzucone im czyny grozi oskarżonym kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa sądowa obecnie prowadzona jest przed Sądem Rejonowym w Kaliszu ( S 11.2015.Zk – OKŚZpNP Szczecin).

 

4. Śledztwo prowadzone p-ko Józefowi G. podejrzanemu o to że  w 1951 r., jako p. o. oficera śledczego Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, działając wspólnie i w porozumieniu z funkcjonariuszami państwa totalitarnego, realizując cele polityki władz, świadomie brał udział w prześladowaniach ze względów politycznych, członków Samodzielnej Organizacji Podziemnej, poprzez przekroczenie uprawnień, polegające na zarzuceniu i oskarżeniu członków organizacji o przestępstwa, których swoim zachowaniem nie popełnili, - tj. o czyn z art. 189§2 kk w zb. z art. 231§1 kk w zb. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 2 ust 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, t. j.).

Z uwagi na popełnienie tego czynu w ramach struktur państwa totalitarnego zakwalifikowano go jako przestępstwo wyczerpujące znamiona zbrodni komunistycznej, ale także zbrodni p-ko ludzkości, co powoduje, iż przestępstwo to nie uległo przedawnieniu. Sprawa sądowa w toku. Obecnie trwa ustalanie możliwości uczestnictwa Józefa G. w postępowaniu sądowym, które zostało zawieszone (S 32.2016.Zk – OKŚZpNP Szczecin). 

 

 

do góry