Nawigacja

Książki – Szczecin

Przeciwko stanowi wojennemu. Zajścia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim

Przeciwko stanowi wojennemu. Zajścia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. Małgorzaty Machałek, Dariusza A. Rymara, Szczecin 2007, s. 122

Nakład wyczerpany

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej poświęconej zamieszkom, jakie miały miejsce w Gorzowie 31 sierpnia 1982 r. Konferencja odbyła się 11 października 2007 r. w Gorzowie Wlkp., została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Gorzowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie.

Zamiarem organizatorów było przypomnienie o tamtych wydarzeniach w ich 25. rocznicę. 31 sierpnia 1982 r. pięć tysięcy gorzowian na apel „Solidarności” przybyło pod katedrę, aby w ten sposób wyrazić swój protest wobec stanu wojennego. Demonstracja przerodziła się w trwające kilka godzin starcia i zamieszki. Według oficjalnych danych obrażenia odniosło 5 uczestników, 24 funkcjonariuszy sił porządkowych i 4 strażników. Uszkodzeniu uległo 14 pojazdów milicyjnych i 2 wozy strażackie. W wyniku zajść zatrzymano około 200 osób, z których 26 skazano przed Sądem Wojewódzkim w Gorzowie w trybie doraźnym, zaś ponad 100 osądziło kolegium do spraw wykroczeń.

Publikacja zawiera:

  • Dariusz A. Rymar, Droga do 31 sierpnia 1982 roku
  • Juliusz Sikorski , Kościół gorzowski wobec stanu wojennego
  • Małgorzata Machałek, źródła do stanu wojennego w Gorzowie w zasobie szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
  • Janusz Jagiełłowicz, Procesy polityczne i represje po zajściach 31 sierpnia 1982 roku
  • Jarosław Palicki, Wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku w świetle legalnej i nielegalnej prasy lokalnej
  • Grażyna Pytlak, Manifestacja 31 sierpnia
  • Wybór dokumentów
  • Lista osób ukaranych przez Kolegium ds. Wykroczeń 
  • Lista osób skazanych przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 

Gdzie kupić publikacje:

Szczecin

do góry