Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Szczecinie

Centralne Projekty Badawcze

  • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 – dr Magdalena Semczyszyn, dr Wojciech Wichert
  • Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918–1968 – dr Magdalena Semczyszyn
  • Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych–dr Sebastian Ligarski (koordynator), dr Przemysław Benken
  • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956–1989 – dr Przemysław Benken
  • Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 – Katarzyna Rembacka, dr Michał Siedziako, dr Paweł Szulc
  • Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – dr Michał Siedziako, dr Zbigniew Stanuch
  • Komuniści w II Rzeczypospolitej – dr Eryk Krasucki
do góry