Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989” – Szczecin, 29–30 maja 2019

Za nami pierwsza konferencja poświęcona prasie oficjalnej w okresie PRL. Odbyła się ona 25–27 września 2018 r. w Szczecinie. Podczas licznych referatów jednoznacznie wskazywano na ogromny niedostatek badań w tym zakresie. Ilość pytań badawczych postawionych w czasie trzydniowych obrad obliguje nas do kontynuowania konferencji w tym zakresie. Dlatego też zapraszamy Państwa ponownie do Szczecina. Konferencja „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989” odbędzie się w dniach 29–30 maja 2019, (sala konferencyjna HOTEL FOCUS, ul. Małopolska 23), rozpoczęcie o godzinie 9.00

Program konferencji do pobrania w załączniku.

W czasie konferencji poruszane będą następujące pola badawcze:

 • biografistyka
 • poszczególne tytuły prasowe: centralne, regionalne, lokalne
 • analizy prasowe ( z wyłączeniem problematyki tzw. polskich miesięcy)
 • zarządzanie prasą
 • relacje na linii prasa- władze, szczególnie wpływ władzy na redakcje i ich politykę
 • dobór kadr
 • RSW „Prasa-Książka-Ruch”
 • Centralna Agencja Fotograficzna
 • Polska Agencja Prasowa i inne agencje
 • cenzura a prasa
 • aparat bezpieczeństwa a prasa (w tym jego  wpływ na politykę personalną oraz treść artykułów)
 • wojsko a prasa
 • prasa związków, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji publicznych w PRL (w tym Kościołów)
 • inne zagadnienia z szeroko pojętej problematyki prasoznawczej

Poza naszym polem badawczym, tym razem, pozostaje szeroko pojęta prasa drugoobiegowa.

 

 

do góry