Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1979–1989/1990” – Szczecin, 16–17 października 2018 r.

16–17 października 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się czwarta konferencja naukowa poświęcona historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Cezury chronologiczne konferencji wyznacza z jednej strony objęcie rządów w diecezji szczecińsko-kamieńskiej przez bp. Kazimierza Majdańskiego w 1979 r., z drugiej rozkład systemu komunistycznego w Polsce w latach 1989/1990. Okres między tymi datami obfituje w niezmiernie ciekawe wydarzenia w życiu państwa, Kościoła i relacji państwo-Kościół. Trzy papieskie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, strajki Sierpnia ’80, powstanie i legalna działalność „Solidarności”, stan wojenny, opozycja antykomunistyczna po 13 grudnia 1981 r., strajki Sierpnia ’88, obrady okrągłego stołu i wybory czerwcowe 1989 r. – to tylko najważniejsze zagadnienia, do których wielokrotnie odnosić się będą prelegenci.

do góry