Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956” – Szczecin, 15–16 października 2019

Zapraszamy do obejrzenia relacji video referatów uczestników pierwszej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956.

Naszą intencją było zaprezentowanie możliwie najszerszego spektrum działań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a także innych instytucji zaliczanych do organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o kontekst ich działalności związany z historycznymi uwarunkowaniami Pomorza Zachodniego, w tym o odmienne od centralnych i wschodnich województw Polski społeczne realia regionu. Czy specyfika tych terenów znalazła odzwierciedlenie w kierunkach działań aparatu bezpieczeństwa? Kto budował jego struktury? Jaki obraz mieszkańców Pomorza Zachodniego przebija z materiałów bezpieki? To tylko kilka z pytań, na które starali się odpowiedzieć nasi prelegenci.

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956

Szczecin, 15-16 października 2019 r., Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, al. Wojska Polskiego 21

15 października 2019 r.

Panel 1

 

 

9:00 Otwarcie konferencji

 • 9:15-9:35 prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński), „Aparat Bezpieczeństwa w procesach polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku”.
 • 9:35-9:55 dr Tomasz Błaszak (AIPN Szczecin), "Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie w latach 1945-1956. Organizacja, struktura i kadry".
 • 9:55-10:15 dr Marcin Kasprzycki (OBBH IPN Kraków), „Formy pracy operacyjnej UB w latach 1944/1945-1955”.
 • 10:15-10:50 dyskusja
 • 10:50-11:05 przerwa kawowa

Panel 2

 

 

 • 11:05-11:25 Magdalena Dźwigał (AIPN Warszawa), „Grupa Operacyjna „Pomorze Zachodnie” (1945 r.) – organizacja, kadra, działalność”
 • 11:25-11:45 dr Katarzyna Rembacka (OBBH IPN Szczecin), "...winnych oddam pod sąd polowy". Relacje pomiędzy polską administracją cywilną a aparatem bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.
 • 11:45-12:05 Maciej Frycz (OBEN IPN Szczecin), "W służbie systemu komunistycznego. Zarys działalności 12 Pułku KBW Ziemi Szczecińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956".
 • 12:05-12:40 dyskusja  

Panel 3

 

 

 • 14:10-14:30 dr Sebastian Kaniewski (OBEN IPN Szczecin), „Zakres przedmiotowy orzecznictwa w Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie oraz Koszalinie".
 • 14:30-14:50  Paweł Sztama (BBH IPN Warszawa/UMCS w Lublinie), „Jerzy Kilanowicz – brat Grzegorza Korczyńskiego i pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Zarys portretu”.
 • 14:50-15:10 dr Justyna Dudek (OBBH IPN Lublin), „Jan Gorliński – przykład kariery w aparacie represji. 
 • 15.10-15.30 dr Witold Bagieński (AIPN Warszawa), „Działalność wywiadu wojskowego bliskiego zasięgu na przykładzie szczecińskiego Punktu Operacyjnego nr 2 Oddziału II Sztabu Generalnego w latach 1946-1950”.
 • 15:30-15:45 dyskusja
 • 15:-16:00 przerwa kawowa

Panel 4

 • 16:00-16:20 dr hab. Daniel Koteluk (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku), Krzysztof Mazur (Punkt Zamiejscowy IPN w Zielonej Górze), „Kazimierz Małkiewicz współtwórca władzy komunistycznej na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 1947 do 1956 r”.
 • 16:20-16:40 Łukasz Szkwarek (Miastko), „Od granatowego policjanta do oficera UB – kariera Karola Mrozińskiego jako przykład szabrownictwa wśród funkcjonariuszy PUBP na Pomorzu Zachodnim”.
 • 16:40-17:00 dr hab. Jakub Isański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w świetle relacji osadników na Ziemiach Zachodnich”.
 • 17:00-17:20 Ryszard Sodel (AIPN Warszawa) „Perlustracja korespondencji mieszkańców województwa szczecińskiego prowadzona przez jednostki PUBP i WUBP w latach 1945-1956”.
 • 17:20-17:35 dyskusja

 

16 października 2019 r.

Nagrania video referatów oraz fotorelacja z drugiego dnia konferencji

Panel 5

 • 11:00-11:20 dr Przemysław Benken (OBBH IPN Szczecin), "Robota jest do niczego, nic nie jest wykonane". Niedomagania aparatu bezpieczeństwa województwa szczecińskiego i ich wpływ na realizację polityki państwa na wsi na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych”.
 • 11:20-11:40 dr Adam Czarnecki (Słupsk), „Aparat Bezpieczeństwa wobec kolektywizacji wsi na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956”.
 • 11:40-12:00 Andrzej Bierca, (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie), „Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Stargardzie w osłonie kontrwywiadowczej  garnizonu armii radzieckiej w Kluczewie (1945 – 1956).
 • 12:00-12:20 dr Daniel Czerwiński (OBBH IPN Gdańsk), „Morze Bałtyckie jako obiekt zainteresowania. Podobieństwa i różnice w działaniach operacyjnych Urzędów Bezpieczeństwa z polskiego wybrzeża wobec spraw morskich”.
 • 12:20-13:00 dyskusja

 

Panel 6

 • 14:30-14:50 Dominik Radecki (Miastko), „Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w zwalczaniu przestępczości granicznej w latach 1945 -1956”.
 • 14:50-15:10 dr Zbigniew Stanuch (OBBH IPN Szczecin), „Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956”.
 • 15:10-15:30 Grzegorz Jończyk (Słupsk), „Walka z religiantami i klerykałami w szeregach PZPR województwa koszalińskiego w latach 1950-1960 – w oparciu o analizę teczek akt osobowych ukaranych towarzyszy”.
 • 15:30-16:00 dyskusja
 • 16:00-16:20 przerwa kawowa

Panel 7

 • 16:20-16:40 dr Magdalena Semczyszyn (OBBH IPN Szczecin), „Urząd Bezpieczeństwa w walce z konspiracją antykomunistyczną na Pomorzu Zachodnim 1945-1956 – propaganda i rzeczywistość”.
 • 16:40-17:00 Jerzy Romaniuk (Dolne Miasto-Wałcz), „Organa bezpieczeństwa wobec środowisk narodowych w powiecie wałeckim w latach 1949 – 1954”.
 • 17:00-17:20 Jakub Sieradzki (Biblioteka Publiczna w Gryfinie), Szczecińskie reperkusje aresztowania Witolda Pileckiego
 • 17:20-17:40 dr Michał Siedziako (OBBH IPN Szczecin), Sprawa nadużyć funkcjonariuszy z PUBP w Kamieniu Pomorskim jako jeden z katalizatorów zmian w lokalnym aparacie bezpieczeństwa
 • 17:40-17:55 dyskusja i zamknięcie obrad

 

do góry