Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Okupanci. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.” – Szczecin, 20–21 sierpnia 2018

W sierpniu 2018 r. minie 50 lat od momentu, kiedy wojska Układu Warszawskiego (w tym ludowe Wojsko Polskie) wjechały do Czechosłowacji w celu udzielenia „bratniej pomocy”, czyli przerwania reform systemu określanych mianem Praskiej Wiosny. Inwazja, a następnie okupacja Czechosłowacji przyniosła niezabliźnione do dziś rany i niezapomniane krzywdy. Ma ona swoje reperkusje w stosunkach pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami.

Powstało już wiele opracowań, opublikowano też tomy dokumentów na ten temat, przybliżających nie tylko samą operację, ale także jej recepcję w poszczególnych krajach bloku tzw. demokracji ludowej. Wydaje się jednak, że nadal pozostały do eksploracji naukowej zagadnienia jeszcze niedostacznie opisane, tym bardziej, że wciąż pojawiają się nowe, do tej pory nieznane materiały. Zależy nam na ich odkrywaniu i wprowadzaniu do obiegu, nie tylko naukowego. Tym bardziej, że nadal pokutują pewne mity, którymi te wydarzenia obrosły przez pół wieku.

Z tego powodu zorganizowana została konferencja, która zakłada, między innymi, następującą tematykę:

  • rola tajnych służb (cywilnych i wojskowych) w przygotowaniu interwencji i jej przebiegu
  • społeczeństwo (interakcje, reakcje)
  • relacje pomiędzy Czechami, Słowakami a Polakami przed, w trakcie i po interwencji
  • aspekty wojskowe inwazji na Czechosłowację
  • media i propaganda wobec Praskiej Wiosny i jej stłumienia
  • konsekwencje okupacji

 

Informacje: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl i/lub grzegorz. majchrzak@ipn.gov.pl

This August will mark the 50th anniversary of the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia undertaken by military forces armies  from the Soviet Union, Bulgaria, Easter Germany, Hungary and Poland. The official aim of the invasion was to give the people of Czechoslovakia so called ‘fraternal help’ and put a stop on reforms that had already started  reforms resulting in political liberalization in the country (so called ‘Prague Spring’). The invasion, followed by a period of temporary military occupation of Czechoslovakia, resulted in many detriments and injuries between the people from neighboring states that have not been fully settled nor forgotten yet.

Despite the numerous available monographs and volumes of published documents concerning the ‘Prague Spring’, it appears that many of its aspects still await further exploration. New sources can help scholars from various countries to shed a new light  on   those breakthrough events. There is a great opportunity not only to present fresh points of view but also to deal with common myths and stereotypes.

Taking everything into consideration  we would like to invite you to take part in the international conference dedicated mostly to following subjects:

·      the participation of the secret services (both military and civilian) in preparation for invasion and their activity after it was set to motion;

·      the relations between Czechs, Slovaks and Poles before, during and after the invasion;

·      the military aspects of the invasion;

·      the ‘Prague Spring’ and it’s suppression in media and propaganda effort;

·      the consequences of a military occupation of Czechoslovakia.

Please send your application to following address:

sebastian.ligarski@ipn.gov.pl i/lub grzegorz. majchrzak@ipn.gov.pl

do góry