Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)” – Szczecin, 21–22 listopada 2018

Badania nad powojenną intelektualną formacją polskich katolików świeckich trwają już od wielu lat. Niemniej jednak jest to nadal obszar badawczy wymagający pogłębionych, naukowych dociekań. Wciąż brakuje kompleksowych biografii czołowych reprezentantów tego środowiska. Monografii nie doczekały się też np. Stowarzyszenie PAX i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Takich przysłowiowych luk jest oczywiście znacznie więcej. Planowana konferencja w zamyśle organizatorów z jednej strony ma stanowić okazję do prezentacji aktualnych wyników badań, z drugiej – stać się impulsem do powstania w przyszłości kolejnych prac.

Celem konferencji było omówienie działalności, myśli politycznej i pracy studyjno-formacyjnej polskich środowisk katolików świeckich w latach 1945–1956. Chcielibyśmy również, przypomnieć postacie związane z tym środowiskiem oraz ich rola i znaczenie w kształtowaniu się powojennej inteligencji w Polsce. Nie mniej ważna pozostaje kwestia stosunku świeckiej inteligencji katolickiej do nowej władzy i zachodzących w kraju przemian społeczno-politycznych oraz – z drugiej strony – represje stosowane przez komunistów wobec tego środowiska.

Konferencja odbyła się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.


Organizatorzy:
dr Michał Siedziako, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie: michal.siedziako@ipn.gov.pl; tel. (91) 31 29 415
dr hab. prof. US Tomasz Sikorski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: t.sikorski@poczta.fm.

do góry