Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Dla szkół

Fakultety dla maturzystów „Powtórka z najnowszej historii Polski”

Zapraszamy uczniów przygotowujących się do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie na kilkudniowe, intensywne warsztaty poświęcone dziejom Polski XX wieku. Podczas czterech spotkań poruszone zostaną zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Uczestnicy warsztatów będą pracować na różnych typach źródeł. Zajęcia będą się odbywały w pierwszym kwartale 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność nadsyłanych zgłoszeń. O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy szkoły drogą mailową oraz za pośrednictwem Internetu. Warsztaty są bezpłatne.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

Gry miejskie i terenowe

Gra miejska to specyficzna forma edukacji, w której ważne są zarówno fakty historyczne, jak i miejsca, w których się wydarzyły. Gra terenowa to wykorzystanie nie tylko historyczności miejsca, ale także jego walorów krajoznawczych i przyrodniczych. Formuła ta umożliwia młodzieży naukę poprzez zabawę, rywalizację, pracę w grupie. Miasto / las stają się w niej „żywą” planszą, w której budynki, pomniki, ulice i inne obiekty w przestrzeni są istotnymi elementami gry. Informacje na temat organizowanych gier miejskich i terenowych będą na bieżąco publikowane na stronach IPN oraz rozsyłane do szkół.

Zachęcamy także nauczycieli i uczniów do samodzielnego przygotowywania gier terenowych, miejskich i szkolnych. Edukatorzy IPN mogą wspomóc takowe działania merytorycznie i materiałowo.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

Co kryją archiwa IPN?

Lekcje archiwalne przygotowane we współpracy z Archiwum IPN z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych odbywają się w siedzibie IPN w Szczecinie przy ul. Janickiego 30. Każda lekcja składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznają zasady działania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgromadzonych oraz różne rodzaje materiału źródłowego. Część druga ma charakter warsztatowy – polega na analizie przykładowych dokumentów, dzięki której można poznać mechanizmy i metody działania aparatu bezpieczeństwa, na przykład wobec Kazimierza Świtonia.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

 

Informacje i zgłoszenia:

Paweł Miedziński, tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

 Warsztaty modułowe: „Życie pod kontrolą”, „Kryzysowa Polska Ludowa”

Zapraszamy do udziału w dwóch blokach warsztatowych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każde zajęcia trwają 4 godziny lekcyjne i adresowane są do trzech grup uczniów na raz. Pierwsza część to wykład wprowadzający, druga to trzy warsztaty odbywające się symultanicznie. Zajęcia odbywają się w szkole i do niej należy zapewnienie odpowiedniej liczby sal, nauczycieli-opiekunów i sprzętu. Są bezpłatne, odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i zarezerwowaniu terminu.

„Życie pod kontrolą” to zajęcia, w ramach których zapoznajemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tematyką dotyczącą struktury i działalności aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989. Podczas zajęć przeprowadzamy warsztaty źródłowe, omawiamy techniki operacyjne stosowane przez funkcjonariuszy aparatu represji oraz prezentujemy fragmenty filmów fabularnych związanych z tematem przewodnim. W trakcie spotkania młodzież samodzielnie wypełnia kartę pracy, która służy do ewaluacji projektu i dyskusji.

„Kryzysowa Polska Ludowa” to warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy o kryzysach społeczno-politycznych minionej epoki. Przybliżymy genezę, przebieg oraz skutki niezwykle dramatycznych wydarzeń, które wpłynęły na bieg historii Polski. Tu również uczniowie otrzymają kartę pracy, która umożliwi sprawne przeprowadzenie ewaluacji nauczycielom-obserwatorom.

 

Informacje i zgłoszenia:

Paweł Miedziński , tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

„Przygoda z historią”

Są to spotkania warsztatowe realizowane w czasie ferii zimowych, adresowane do uczniów szkół podstawowych. W trakcie kilkugodzinnych spotkań podczas nauki poprzez zabawę, tj. rozwiązywania zagadek i rebusów historycznych czy rozgrywanie gier, dzieci w przystępny sposób zdobędą wiedzę z zakresu historii Polski XX wieku. Informacja o terminach spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej IPN.

 

Informacja i zgłoszenia:

Maciej Frycz, tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

 

Projekt edukacyjny „Łączka” i inne miejsca poszukiwań

​Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, klas VII i VIII szkół podstawowych ze Szczecina i regionu oraz członków organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związek Strzelecki, etc.). Jego celem jest przybliżenie wiedzy o prowadzonych przez IPN poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Uczestnicy, podczas cyklicznych spotkań, poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia) w programie poszukiwań i identyfikacji. W trakcie trwania projektu kształtowane będą postawy empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje oraz poszanowania dla życia ludzkiego. Elementem projektu będą również warsztaty filmowe oraz zajęcia studyjne w terenie. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych, których tematyka będzie nawiązywała do projektu.

Na zgłoszenia zespołów z opiekunem czekamy do 1 października 2018 r.

Szczegółowe założenia projektu wraz z regulaminem oraz harmonogramem zostaną opublikowane we wrześniu na stronie internetowej: szczecin.ipn.gov.pl

 

Zgłoszenia i koordynacja projektu:

Michał Ruczyński, tel. 91 48 49 840, e-mail: michal.ruczynski@ipn.gov.pl

 

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim

Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Gorzowie Wielkopolskim. Zajęcia odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku grup. Proponujemy następujące tematy:

 • Słynny rok – 1918.
 • Stosunki polsko-ukraińskie 1918–1947.
 • Zagłada Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.
 • Stan wojenny w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Wojny w eterze – gorzowskie Radio „Solidarność” (warsztat radiowy).
 • Narodziny wolności. Wybory 4 czerwca 1989 r.

 

Informacja i zgłoszenia:

Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

 

Wykłady i warsztaty Delegatury IPN w Koszalinie

Zapraszamy do korzystania z propozycji przygotowanych przez Delegaturę IPN w Koszalinie. Zajęcia odbywają się w szkole po umówieniu terminu z pracownikiem. Zachęcamy do jednorazowej organizacji kilku grup. Proponujemy następujące tematy:

 • Piłsudski i Dmowski – dwie wizje Polski.
 • Gen. Władysław Anders.
 • Honor generała – gen. Stanisław Sosabowski.
 • Niezłomni 1944-1963. W walce o wolność i niezawisłość.
 •    Polskie miesiące.

 

Informacja i zgłoszenia:

Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

 

 Stulecie gospodarki niepodległej Polski – projekt edukacyjny

Delegatura IPN w Koszalinie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie. Jego intencją jest nie tylko upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozbudzenie postaw patriotycznych wśród młodzieży i mieszkańców Koszalina i regionu, ale także poznanie najnowszej historii Polski poprzez pryzmat ekonomii i gospodarki. Na uczestników czeka cykl spotkań, wykładów, wystaw oraz konkurs.

Więcej informacji na stronach internetowych organizatora:

www.ekonom.koszalin.pl

 

Partnerzy projektu: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Narodowy Bank Polski, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Koszalin, Urząd Miasta Koszalin

 

Informacje:

Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

 

do góry