Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Dla nauczycieli

O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne

Jest to szereg działań adresowanych do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizujących zajęcia związanie z historią Polski XX wieku: warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN, a także spotkania z fachowcami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją oraz naukowcami, specjalistami w swojej dziedzinie. Na każdym spotkaniu są przekazywane materiały edukacyjne. Każdorazowo częścią spotkania jest praca warsztatowa ukazująca praktyczne zastosowanie przekazywanych pakietów. Celem spotkań jest również spopularyzowanie funkcjonujących już publikacji IPN w przestrzeni internetowej. Szczegółowe informacje na temat konkretnych spotkań będą umieszczone na naszych stronach internetowych oraz rozsyłane do szkół.

Spotkania organizowane są we współpracy z lokalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Możliwe jest także przeprowadzenie warsztatów w szkole po zebraniu min. 10 zainteresowanych osób. Szkolenia trwają od 2 do 4 godzin zegarowych. Udział w warsztatach oraz wszelkie przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne. Każdorazowo uczestnicy spotkania otrzymują zaświadczenie.

W tym roku szkolnym planowana jest następująca tematyka:

-      Historia polskiej Niepodległości (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

-      Symbole narodowe (dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)

-      Zbrodnia Wołyńska

-      „Operacja polska” NKWD

-      Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

-      Wykorzystanie gier w edukacji historycznej

-      i inne.

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

 V seminarium wyjazdowe „Budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”

W 2019 roku, w czasie ferii zimowych (dla województwa zachodniopomorskiego) odbędzie się piąte seminarium wyjazdowe dla nauczycieli. Będzie to druga część ogólnopolskiego projektu „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. W programie trzydniowego spotkania znajdą się przede wszystkim wykłady monograficzne i warsztaty prowadzone przez edukatorów z IPN. Efektem szkolenia ma być zachęcenia uczestników do realizacji w szkołach jak największej ilości zajęć z zakresu najnowszej historii Polski przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opracowanych przez IPN. Dokładny termin seminarium zostanie ogłoszony we wrześniu 2018 r.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Marcin Ozga, tel. 94 342 85 37, e-mail: marcin.ozga@ipn.gov.pl

 

Seminarium dla instruktorów harcerskich i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium adresowanym do instruktorów harcerskich oraz zainteresowanych tą tematyką nauczycieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. W czasie wykładów, prelekcji, dyskusji, prezentacji materiałów edukacyjnych, warsztatów uczestnicy starają się przekuć teorię w praktykę – w jaki sposób doświadczenia harcerskie można dziś wykorzystać do wychowania młodego człowieka i wdrożenia go w harcerską przygodę. W tym roku szkolno-harcerskim ważnym tematem, który z pewnością pojawi się na seminarium jest setna rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Szczegóły spotkań i terminy będziemy na bieżąco publikować na naszych stronach internetowych. Osoby zainteresowane informacjami na temat seminarium proszone są o kontakt i podanie swojego adresu e-mail. Udział w seminarium oraz wszelkie przekazywane materiały edukacyjne są bezpłatne.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

do góry