Nawigacja

Edukacja – Szczecin

Konkursy dla uczniów

 Wokół symboli narodowych

Konkurs adresowany do uczniów klas 2-3 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie otrzymanego testu dotyczącego symboli narodowych. Podstawowe wiadomości wchodzące w zakres merytoryczny konkursu dostępne są na portalu edukacyjnym IPN: historiawkolorach.ipn.gov.pl O dodatkowych zagadnieniach będziemy informować w momencie ogłoszenia konkursu.

Konkurs realizowany będzie w szkołach 10 listopada 2018 roku. Regulamin, zagadnienia oraz formularz zgłoszeniowy zostaną opublikowane na stronie internetowej IPN we wrześniu. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci zaś nagrody rzeczowe.

 

Informacje i zgłoszenia :

Sekretariat OBEN, tel. 91 312 94 30

 

 X Turniej Historyczny „Szare Szeregi”

Jest to już dziesiąta edycja Turnieju Historycznego „Szare Szeregi” dla uczniów szkół podstawowych. W październiku 2018 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowany regulamin wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tematyka dotyczyć będzie udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Szarych Szeregów. Tak jak w latach ubiegłych zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów, na podstawie których będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela lub szkoły po zakończeniu zgłoszeń. Turniej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Szczecinie. Turniej adresowany jest do uczniów tylko z województwa zachodniopomorskiego.

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

 II Lubuski Turniej Historyczny „Szare Szeregi”

Turniej organizowany jest we współpracy z Oddziałem IPN w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych z całego województwa lubuskiego. W październiku 2018 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowany regulamin wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Informacja zostanie także wysłana drogą mailową do szkół. Tematyka dotyczyć będzie udziału Polaków w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Szarych Szeregów. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają komplet materiałów, na podstawie których będą przygotowane zadania turniejowe. Materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail nauczyciela lub szkoły po zakończeniu zgłoszeń. Turniej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach IPN oraz rozesłane do zgłoszonych uczestników.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel.91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

 IX Turniej „Szerokim Gestem” Zamieszajmy w peerelowskim kotle

W 2019 r. turniej nie odbędzie się.

 

 Turniej Debat Historycznych IPN w Szczecinie

Debata oksfordzka jest bardzo sformalizowanym rodzajem dyskusji. Liczy się zarówno umiejętność argumentacji jak i znajomość historii. Debata polega na wymianie zdań między stroną broniącą tezy (propozycja) i ją atakującą (opozycja). Obie strony losują swoją rolę, więc wypowiadane tezy nie muszą być i często nie są tożsame z poglądami wypowiadającego. W ten sposób debatanci uczą się słuchania argumentacji drugiej strony oraz umiejętnej, a przy tym pełnej szacunku dla przeciwnika dyskusji.

Turniej Debat Historycznych IPN w Szczecinie to część ogólnopolskiego projektu. Celem regionalnej odsłony jest wyłonienie najlepszej drużyny, która weźmie udział w rywalizacji w Warszawie. Projekt jest trzyczęściowy: najpierw zgłoszone drużyny wezmą udział w warsztatach, następnie mają czas na przygotowania, by ostatecznie zmierzyć się w turnieju. Ilość szkół biorących udział w turnieju jest ograniczona. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach IPN we wrześniu 2018 r. oraz rozesłane do szkół. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Informacje i zgłoszenia:

dr Zofia Fenrych, tel. 91 312 94 08, e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl

 

 Konkurs „Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego 1945-1990. Mniejszości narodowe na Pomorzu Zachodnim”

Cykliczny konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja wiedzy związanej z najnowszą historią Pomorza Zachodniego, rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią regionalną w kontekście historii całego kraju, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz podkreślenie roli Szczecina i regionu w XX-wiecznej historii Polski. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest mniejszościom narodowym na terenie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. We wrześniu 2018 r. zostanie opublikowany oraz rozesłany do szkół, regulamin konkursu wraz ze szczegółowymi zagadnieniami. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się w szkołach w październiku 2018 r. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie IPN w Szczecinie w grudniu 2018 r.

 

Informacje i zgłoszenia:

Paweł Miedziński, tel. 91 312 94 13, e-mail: pawel.miedzinski@ipn.gov.pl

 

 Konkurs plastyczny „Młodzi – młodszym. Jak namalować NIEPODLEGŁOŚĆ?”

Po pilotażu wiosną 2018 r. zapraszamy na kolejną edycję konkursu plastycznego. Adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego celem jest stworzenie grafiki obrazującej w jaki sposób uczeń rozumie, widzi i kojarzy słowo oraz zjawisko NIEPODLEGŁOŚCI, a jednocześnie jak chce o niej powiedzieć swojemu młodszemu koledze. Efektem pracy koncepcyjnej ma być kolorowanka dla dziecka w wieku 3-6 lat. Ogłoszenie konkursu nastąpi we wrześniu, a jego rozstrzygnięcie w listopadzie 2018 r. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach internetowych IPN i rozesłane do szkół.

 

Informacje i zgłoszenia:

Maciej Frycz, tel. 91 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl

 

 Sprawdź pawlacz. Historia Polski w lubuskich historiach rodzinnych. Na stulecie Niepodległości.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich z województwa lubuskiego. Jest on zachętą do poznania historii rodzinnej za pośrednictwem zdjęć, dokumentów, pamiątek materialnych i innych ciekawych obiektów oraz osadzenie jej w historii Polski lat 1918–2018. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach internetowych IPN i rozesłane do szkół województwa.

 

Informacje i zgłoszenia:

Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

do góry