Nawigacja

Komunikaty

Odnaleziono nieznaną mogiłę ofiar niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I

Od 12 listopada 2019 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni dokonanych w latach 1941–1944 na więźniach niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I, prowadzi oględziny miejsca, w którym funkcjonował obóz oraz terenu doń przyległego.  

Celem oględzin jest ustalenie miejsc, w których mogą znajdować się masowe i pojedyncze groby ofiar obozu oraz miejsc egzekucji.  

Oględziny mają charakter badań powierzchniowych gruntu i są przeprowadzone z udziałem biegłych z zakresu fotogrametrii i systemów informacji przestrzennej, archeologii, kryminalistyki, antropologii i medycyny sądowej oraz techników kryminalistycznych Policji. Do badań wykorzystywany jest wysokiej klasy georadar, co pozwala na uzyskanie obrazu przekroju geologicznego badanego gruntu, ukazującego jego warstwowanie, podziemne przeszkody, pustki i znaleziska archeologiczne, ponadto używane są wykrywacze metali o dużym zasięgu.

Przeprowadzone dotąd czynności doprowadziły do ujawnienia na terenie obecnego parkingu położonego w kompleksie leśnym, przyległym do miejsca, w którym funkcjonował niemiecki obóz pracy przymusowej Treblinka I, mogiły  o wymiarach 4,50 m x 3,40 m,  w której znajdują się szczątki ludzkie. Na terenie owego parkingu, w wierzchniej warstwie ziemi, ujawniono ponadto łuski od pocisków broni długiej i krótkiej oraz elementy garderoby, między innymi metalową klamrę paska do spodni.

Ujawniona mogiła została zabezpieczona i oznaczona. Prowadzone oględziny nie są bowiem połączone z podjęciem szczątków ludzkich, które mogą się znajdować w badanych miejscach, a ich celem jest wyłącznie ustalenia miejsc, w których znajdują się mogiły ofiar oraz miejsc egzekucji.

Ustalenia poczynione w trakcie dotychczasowych oględzin korespondują z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku śledztwa, z którego wynikało, że teren obecnego parkingu, zlokalizowanego nieopodal byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I, może być miejscem, gdzie znajdują się mogiły ofiar tego obozu.

Po zakończeniu prac na terenie parkingu, czynności oględzin będą kontynuowane na terenie przyległego doń lasu.

Wskazane wyżej czynności, prowadzone w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, są pierwszymi kompleksowymi badaniami terenu na którym mogą znajdować się mogiły więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I.

W lesie przylegającym do obozu pracy w Treblinka I, w skrytych mogiłach, grzebano zwłoki więźniów zmarłych podczas ciężkich prac, rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych, skazanych na śmierć za wykroczenia obozowe.

Teren tegoż lasu był miejscem straceń nie tylko więźniów obozu. W miejscu tym, na zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, dokonywano także egzekucji osób przywożonych  z Warszawy i z Sokołowa Podlaskiego, w tym więźniów Pawiaka. Egzekucje wykonywano do ostatniej chwili funkcjonowania obozu pracy, tj. do końca lipca, a nawet pierwszych dni sierpnia 1944 roku.

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 roku.

 

Główna Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry