Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie postępowania lustracyjnego wobec byłego Prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej

Magdalena Ruczyńska – Szczecin
Data publikacji 25.02.2019

5 września 2018 roku, w sprawie III K 185/17 (Ppl/Sz 98/13) Sąd Okręgowy Wydział III Karny w Szczecinie, wydał orzeczenie stwierdzające, że Stefan Domek – jako Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej – złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego, na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U.2017.2186), utratę prawa wybieralności i - na podstawie art. 21a ust. 2b wskazanej ustawy - zakaz pełnienia funkcji publicznych na okres 4 lat.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 21 lutego 2019 roku, sygn. II AKa 248/18, po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez prokuratora i obrońcę lustrowanego, utrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie co do istoty w mocy, przy czym obniżył wysokość wymierzonych Stefanowi Domkowi zakazów do lat 3.

Przedmiotowe orzeczenie wobec Stefana Domka stało się prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
prok. Iwona Chamionek

 

do góry