Nawigacja

Komunikaty

Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz utrzymane w nim w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie i stwierdził, że Krzysztof Waldemar Kuchnio złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 26.06.2015

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie V KK 31/13 Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt AKa 145/12, utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2012 r., sygn. akt III K 60/11 i stwierdził, że Krzysztof Waldemar Kuchnio – Radny Rady Gminy Witnica – złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok jest prawomocny.

p. o. Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
Prokurator Andrzej Pozorski

do góry