Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie stwierdzające, że Leszek Glezer złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 04.07.2014

Sąd Okręgowy w Szczecinie 3 lipca 2014 r. wydał orzeczenie w sprawie III K 67/13 (Ppl/Sz 73/12) stwierdzające, że radny Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Leszek Glezer złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej – na okres 3 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry