Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie stwierdzające, że Stanisław Flejterski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 14.05.2014

W dniu 14 maja 2014 r. w sprawie III K 249/13 (Ppl/Sz 552/12) Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie stwierdzające, że członek Rady Nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecin Sp. z o.o., prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry