Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Niedziałkowski złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 29.10.2013

W dniu 28 października 2013 r. w sprawie XVI K 33/13 (Ppl/Sz 365/11) Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Niedziałkowski, Członek Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej – na okres 3 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.                                                                            

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry