Nawigacja

Komunikaty

Wniosek OBL w Szczecinie o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Jarosława Gawlika

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 03.06.2013

W dniu 31 maja 2013 roku prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego Wydziału II Karnego w Koszalinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w sprawie Ppl/Sz 427/12 wobec Jarosława Gawlika, kandydata na Radnego Rady Gminy Mielno, i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Oddziałowe Biuro Lustracyjne
w Szczecinie
Prokurator Beata Sochacka

do góry