Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Burzyński złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 03.06.2013

W dniu 29 maja 2013 r. w sprawie II K 17/13 (Ppl/Sz 441/12) Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał orzeczenie stwierdzające, że Krzysztof Burzyński, kandydat na Radnego Rady Miasta Kołobrzeg, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry