Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie oświadczenia lustracyjnego Marka Kisio

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 05.04.2013

W dniu 4 kwietnia 2013 roku w sprawie II AKa 45/13 (Ppl/Sz 212/10) Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie

(z dn. 13.12.2012r., sygn. akt. III K 168/11) stwierdzające, że Marek Kisio – Radny Rady Powiatu Stargardzkiego - złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Wyrok jest prawomocny.


Naczelnik Oddziałowego Biura
Lustracyjnego w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry