Nawigacja

Komunikaty

Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Leszka Glezera

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 27.03.2013

W dniu 25 marca 2013 roku prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego Wydziału III Karnego w Szczecinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w sprawie Ppl/Sz 73/12 wobec Leszka Glezera, Radnego Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Naczelnik Oddziałowego Biura
Lustracyjnego w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

 
do góry