Nawigacja

Komunikaty

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie oświadczenia lustracyjnego Alicji Rasmussen

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 13.03.2013

W dniu 13 marca 2013 roku w sprawie Ppl/Sz 126/10 Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy Alicji Rasmussen od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28.06.2012 r., sygn. II AKa 77/12, utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28.02.2012 r., sygn. III K 174/11, stwierdzające, że Alicja Rasmussen – sędzia w stanie spoczynku – złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie

Prokurator Jolanta Jędrzejowska
do góry