Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał orzeczenie stwierdzające, iż Andrzej Kozubek złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 07.03.2013

W dniu 5 marca 2013 roku w sprawie II K 102/11 (Ppl/Sz 297/10) Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał orzeczenie stwierdzające, iż Andrzej Kozubek – Radny Rady Miejskiej w Złocieńcu – złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok nie jest prawomocny.                                     

Naczelnik Oddziałowego Biura
Lustracyjnego w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry