Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OBL w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Krzysztofa Burzyńskiego

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 26.02.2013

W dniu 25 lutego 2013 roku prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego Wydziału II Karnego w Koszalinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w sprawie Ppl/Sz 441/12 wobec Krzysztofa Burzyńskiego, kandydata na Radnego Rady Miasta Kołobrzeg, i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Naczelnik Oddziałowego Biura
Lustracyjnego w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry