Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OBL w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Bogdana Malinowskiego

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 04.02.2013

W dniu 31 stycznia 2013 roku prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego Wydziału II Karnego w Koszalinie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w sprawie Ppl/Sz 208/12 wobec Bogdana Malinowskiego, naczelnika wydziału Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Naczelnik Oddziałowego Biura
Lustracyjnego w Szczecinie
Prokurator Jolanta Jędrzejowska

do góry